Artist's interpretation of article headline

Metoda Mello jest wyborem dla Ciebie!

Nie ma znaczenia język, z Metodą Mello odkryjesz jak łatwą może stać się nauka języka.

Dowiedz się więcej
Artist's interpretation of article headline

Project Two

The Method has been modified to make it easier and use all over the world. Many systems for learning a language promise more than they deliver. But the claims of the Mello Method can be substantiated, just by watching our successfull pupils..

Read More
Artist's interpretation of article headline

Project Three

This new version has retained the same grammatical and language content that has made this the most widely sold course on the language market. Eight levels are available to lead you to mastery of English, Spanish, Italian and french.

Read More
Artist's interpretation of article headline

Project Four

Mello Method for children programmes are based on a child's natural ability to absorb spoken language through repetitive hearing and positive reinforcement.

Read More

ytania odnośnie Metody Mello jako Rewolucji w nauce

Metoda Mello to kurs w 100% Elastyczny

Kurs jest w pełni elastyczny, co oznacza, że po zakończeniu pierwszego modułu, który nazywamy "Big Ben Book" uczeń może poruszać się swobodnie. Kurs został zorganizowany w taki sposób, aby znaleźć i wypełnić wszelkie luki na wszystkich poziomach. Jest to bez wątpienia kurs unikalny, nic innego na rynku nie oferuje takiej jakości i rzeczywistej elastyczności.

 

W jaki sposób kurs ten może być tak elastyczny?

Niewielu ludzi wie, że do posługiwania się językiem konieczna jest ograniczona liczba słów i jeszcze bardziej ograniczone struktury gramatyczne. Dzięki naszej metodzie uczeń w przeciągu zaledwie sześciu miesięcy może nabyć tę podstawową wiedzę. Tak więc po pełnym opanowaniu tego materiału, będzie on mógł ćwiczyć i poprawiać swoje umiejętności w miarę czynienia postępów w dalszym kursie.

 

bigGdzie można zakupić Materiały Dydaktyczne?

W przeciwieństwie do innych szkół językowych, nasz materiał jest unikalny, tzn. nie można go nabyć ani w zwykłych, ani nawet w specjalistycznych księgarniach. Nasz materiał wynika z bogatego doświadczenia i gwarantuje biegłość językową. Tym samym cały materiał można nabyć w oficjalnej szkole Metody Mello lub u oficjalnego nauczyciela Metody Mello.

 

 

Czy jest dostępny program indywidualny?

Tak, w istocie cały kurs stosujący metodę Mello w jakiejkolwiek szkole związanej z Organizacją Metoda Mello ze względu na swój elastyczny charakter jest dostosowywany indywidualnie. Jednakże uczniowie mogą też wziąć udział w kursie jako VIP, tzn. przystąpić do lekcji samotnie lub mogą w każdej chwili podjąć kurs Metoda Mello Samonauczanie.

Uczyłem się angielskiego według odmiennej metody w innej szkole, czy mogę pominąć nauczony materiał?

Tak, ponieważ nasz kurs jest zawsze dostosowywany indywidualnie i w 100% elastyczny. Jeśli po krótkim teście ocenimy, że jesteś w stanie  przejść do danego modułu, będziesz mógł rozpocząć i kontynuować swój kurs w dowolnym momencie i dostępnej klasie.

 

Dlaczego podręczniki nie posiadają numeracji?

Ponieważ w przeciwieństwie do innych metod i szkół, nasz kurs jest naprawdę w 100% elastyczny. Był on opracowywany od 1995 roku, by w końcu osiągnąć swoją obecną, doskonałą formę. Żadna inna szkoła lub metoda nie może nazywać się elastyczną, jeśli jej kurs jest sekwencyjny. Poprzez sekwencyjny mamy na myśli taki, w którym jeden dział jest warunkiem przejścia do kolejnego, przez co elastyczność jest tak na prawdę iluzoryczna.